Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ambassadör för nordiska frågor och ambassadör till Reykjavik

Publicerad

Ambassadör för nordiska frågor

Krister Bringéus har i januari tillträtt befattningen ambassadör för nordiska frågor, med placering på UD:s enhet för Europeiska unionen.

Krister Bringéus kommer närmast från uppdraget som särskild utredare och ansvarig för utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten (SOU 2016:57). Han har tidigare bl.a. varit sändebud för Arktisfrågor i UD, civil chef för den svenska insatsen i norra Afghanistan med placering i Mazar-e Sharif, ambassadör i Belgrad, chef för den svenska OSSE-delegationen i Wien och chef för UD:s säkerhetspolitiska enhet.

Ny ambassadör i Island

Regeringen har utsett Håkan Juholt till ambassadör i Reykjavik.

Håkan Juholt har under åren 1994 – 2016 varit ledamot av Sveriges riksdag. Inom ramen för riksdagens arbete har han bl.a. varit ledamot av och ordförande i riksdagens försvarsutskott, ledamot av riksdagens OSSE-delegation och av NATO-parlamentarikerförsamling samt ordförande i internationella parlamentarikerforum för lätta vapen. Han har varit ledamot av och ordförande i den parlamentariska försvarsberedningen och tjänstgjort i Försvarsdepartementet som politisk sakkunnig.

Håkan Juholt tillträder som ambassadör i Reykjavik i september 2017.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst