Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Jan Eliasson ny styrelseordförande för SIPRI

Publicerad

Regeringen har idag utsett ambassadör Jan Eliasson till ny ordförande i styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, efter ambassadör Sven-Olof Petersson.

Jan Eliasson har senast varit vice generalsekreterare i FN och har tidigare bl.a. varit Sveriges utrikesminister, ordförande i FN:s generalförsamling och svensk FN-ambassadör samt ambassadör i Washington. Jan Eliasson tillträder som styrelseordförande för SIPRI den 1 juni 2017.

Om SIPRI

SIPRI är ett ledande institut för freds- och konfliktforskning. Institutet är en oberoende stiftelse som etablerades 1966 och bedriver studier och vetenskaplig forskning i frågor som rör internationell fred och konflikthantering. SIPRI ger ut ett stort antal rapporter och skrifter, bland annat SIPRI:s årsbok om rustningskontroll, nedrustning och internationell säkerhet.

Presskontakt