Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Dialog mellan Sverige och Kambodja om mänskliga rättigheter

Publicerad

Den 6:e årliga dialogen om mänskliga rättigheter mellan Sverige och Kambodja ägde rum 16-18 oktober i Phnom Penh. Överläggningarna leddes av Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Annika Ben David.

Den kambodjanska delegationen leddes av landets statliga MR-kommitté och inkluderade företrädare för fackdepartement under Kambodjas regering. Ett separat möte med ministern för informationsfrågor ägde rum, liksom ett samtal med ministern för genderfrågor.

Överläggningarna inom ramen för MR-dialogen berörde frågor som yttrandefrihet och rätten till information. Även hbtq-personers samt kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna behandlades. Dialogen om fackliga rättigheter och Global Deal fördes på arbetsmarknadsministeriet och inkluderade besök på rådet för skiljedomar i arbetsrättsliga frågor tillsammans med fackrepresentanter och H&M, som har omfattande produktion i landet.

Utöver MR-dialogen förde delegationen även samtal med representanter från den kambodjanska förvaltningen, den politiska oppositionen, civilsamhället inkl MR-försvarare och biståndsorganisationer, samt med internationella organisationer och lokal media.

Den bilaterala dialogen om MR utgjorde ett tillfälle att rikta budskap till Kambodjas regering om den senaste tidens negativa utveckling för demokrati och mänskliga rättigheter.

- Sverige ser med stor oro på gripandet av oppositionsledaren Kem Sokha och på ytterligare begränsningar för media och civilsamhället att verka fritt, säger Annika Ben David. De åtgärder som initierats för att upplösa oppositionspartiet CNRP inger stor oro för demokratin i Kambodja.

Besöket gav tillfälle att tillsammans med ambassaden inhämta mer kunskap om utvecklingen i landet och Sveriges och EU:s roll. Detta är särskilt angeläget mot bakgrund av den senaste tidens negativa utveckling.

 

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst