Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsbesök från Island

Publicerad

Den 17–19 januari 2018 besöker Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Presidenten kommer till Sverige tillsammans med sin hustru Eliza Jean Reid och företrädare för den isländska regeringen. Sveriges regering kommer att representeras av flera ministrar.

Huvudsyftet med statsbesöket är att ytterligare stärka de redan goda och nära politiska, ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island. Det är tradition att nytillträdda isländska statsöverhuvuden avlägger sina första statsbesök till Danmark och Norge följt av övriga nordiska och baltiska länder.

Statsbesöket kommer att fokusera på Islands och Sveriges gemensamma historia, värdegrund och kultur, frågor om hållbarhet och bostadsbyggande samt medicinskt forskningssamarbete.

Mer detaljerad information om program och deltagare publiceras närmare besöket.

Till redaktionen

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att kunna bevaka statsbesöket. Sista dag för ansökan om ackreditering är fredagen den 12 januari 2018.

Ackrediteringen har stängt.

Presskontakt

Boel Lindbergh
Chef UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
e-post till Boel Lindbergh
Amanda Gudmundsson
Departementssekreterare EU-enheten, Italienhandläggare
Telefon 08-405 97 90
Mobil 070-576 94 63
e-post till Amanda Gudmundsson