Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny generaldirektör utsedd för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)

Publicerad

Regeringen har utsett Ulf Hammarström till ny generaldirektör och chef för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall.

Swedac spelar en viktig roll för en väl fungerande inre marknad och ett starkt multilateralt handelssystem. Fri rörlighet för varor och tjänster över gränserna har en avgörande betydelse för svensk ekonomi och våra möjligheter att stärka den svenska exporten.

Ulf Hammarström har tidigare varit generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och har tjänstgjort närmare nio år i Bryssel, dels som direktör för industri- och marknadsdirektoratet vid European Defence Agency, dels som diplomatisk minister vid den svenska EU-representationen. Han har tidigare även varit departementsråd i regeringskansliet. Ulf Hammarström tillträder sin tjänst den 10 september i år.

Kontakt