Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny generalkonsul i Mumbai

Publicerad

Regeringen har utsett Anna Lekvall till generalkonsul i Mumbai.

Anna Lekvall har nyligen återvänt till UD efter tjänstledighet för ett externt chefsuppdrag. Hon har tidigare bland annat tjänstgjort vid ambassaden i Kampala och vid FN-delegationen i New York.

Anna Lekvall tillträder sin nya befattning den 1 september i år.