Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger lämnar sitt uppdrag

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att entlediga Anna Stellinger från tjänsten som generaldirektör för Kommerskollegium från och med den 31 oktober 2019.

Entledigandet sker på hennes egen begäran. Anna Stellinger tillträdde som generaldirektör i april 2014 och förordnandet skulle annars löpt ut i mars 2020.

Regeringen kommer inom kort påbörja en rekryteringsprocess för att tillsätta en ny generaldirektör för Kommerskollegium.