Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Sveriges utsända kulturråd samlas i Stockholm

Publicerad

Den 14 - 15 oktober kommer Sveriges utsända kulturråd att samlas i Stockholm i samband med det årliga höstmötet på Kulturdepartementet. Kulturråden arbetar främst med att främja kulturutbyte och kulturell dialog mellan Sverige och stationeringslandet och är bland annat stationerade i Washington DC, Istanbul och Peking.

Tid:
Plats: Kulturdepartementet

Kulturråden finns tillgängliga för intervjuer under både måndagen och tisdagen. Kontakta Matilda Häggblom för bokning av intervju.

Kulturråd som är på plats:

  • Mike Bode, kulturråd vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul
  • Stefan Ingvarsson, kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva
  • Hedda Krausz Sjögren, kulturråd vid Sveriges ambassad i Pretoria
  • Ewa Kumlin, kulturråd och chef för Svenska Institutet i Paris
  • Mathias Lafolie, kulturråd vid Sveriges ambassad i Peking
  • Pia Lundberg, kulturråd vid Sveriges ambassad i London
  • Nina Katarina Karlsson, kulturråd vid Sveriges ambassad i Berlin
  • Mikael Schultz, kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel
  • Linda Zachrisson, kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington DC

Sveriges utsända kulturråd

Sverige har idag 9 utsända kulturråd. Kulturdepartementet är huvudman för åtta av de utsända kulturråden och de finns vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris, med Svenska institutet som huvudman.

Uppgifterna består främst i att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen mellan länderna. Kulturråden ska också verka för kulturen som en del i satsningar på att främja svenskt näringsliv och handelsutbyte samt Sverigebilden och dess demokratiska värderingar. Kulturrådet i Bryssel företräder Sverige i det europeiska samarbetet, tillvaratar svenska intressen och arbetar för att svenska positioner får genomslag.

Kulturråden bloggar om sitt arbete på Kulturrådsbloggen.

Presskontakt

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-214 14 91
e-post till Matilda Häggblom