Pressmeddelande från Socialdepartementet

Överenskommelse om höjda pensioner 2021

Publicerad

Vid ett sammanträde i dag enades Pensionsgruppen om en överenskommelse för att höja pensionerna 2021.

Bakgrunden till beslutet är att det så kallade respektavståndet behöver öka. Pensionssystemets grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg syftar till att ge en rimlig levnadsstandard för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Ett rimligt grundskydd innebär dock att skillnaderna i pensionsinkomster mellan de pensionärer som arbetat och tjänat in pensionsgrundande inkomster och de som helt saknar arbetsinkomster, så kallat respektavstånd, är relativt små för de som haft mer begränsade inkomster, trots ett långt arbetsliv.

Pensionsgruppen är överens om att fortsätta diskussioner om en långsiktig gemensam lösning för höjda pensioner.

På kort sikt är Pensionsgruppen överens om att år 2021 höja pensionerna genom en ny förmån, ett pensionstillägg, som ska betalas ut av Pensionsmyndigheten tillsammans med övrig allmän pension. Den nya förmånen innebär ett tillägg till den inkomstgrundande allmänna pensionen. Förmånen riktas till dem med en allmän pension mellan 9 000 – 17 000 kronor och uppgår till maximalt 600 kr per månad.

Pensionsgruppen består av de partier som nu står bakom det svenska pensionssystemet. Bakom överenskommelsen står: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.