Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7

Publicerad

För att öka pensionsinkomsten för personer som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslås att en ny pensionsförmån ska införas, ett inkomstpensionstillägg.

Ladda ner:

Det ska betalas ut av Pensionsmyndigheten tillsammans med övrig allmän pension. Den nya förmånen innebär ett tillägg till den inkomstgrundande allmänna pensionen. Förmånen riktas till dem med en allmän inkomstgrundad ålderspension mellan 9 000 – 17 000 kronor per månad och kan uppgå till maximalt 600 kr per månad.

Den nya förmånen föreslås börja betalas ut i september 2021. Förslaget skickas nu ut på remiss.

Förslaget stöds av Pensionsgruppen som består av de partier som står bakom det svenska pensionssystemet: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Inkomstpensionstillägg

    För att öka pensionsinkomsten för personer som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslås att en ny pensionsförmån ska införas, ett inkomstpensionstillägg.

Remiss Ds 2020:7

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition