Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Liberia inleds

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia. Strategin ska gälla för 2021–2025.

I uppdraget till Sida ligger att föreslå vad som kan uppnås under strategiperioden inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, fredliga samhällen, inkluderande ekonomisk utveckling samt miljö och hållbart nyttjande av naturresurser.

FBA ska i sitt underlag lämna förslag på vad som kan uppnås inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt fredliga samhällen.

Efter valet 2017 skedde en fredlig och demokratisk övergång från en demokratiskt vald regering till en annan. Detta ger en unik möjlighet att bygga vidare på och ytterligare stärka den demokratiska utvecklingen samt främja processen med fredsbyggande i Liberia.

Liberia är fortsatt ett av världens tio fattigaste länder och fem av sex liberianer lever under fattigdomsgränsen.

Sida och FBA ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00