Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har utsett nya ledamöter i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Publicerad

Regeringen utsåg idag nya ledamöter i insynsrådet vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Ledamöternas förordnande gäller från den 14 maj 2020 till och med den 13 maj 2023.

Insynsrådet ska tillgodose demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och ge generaldirektören råd. Ledamöternas insynsroll är skild från ledningen av myndigheten.

Ledamöterna i insynsrådet:

Annika Andreasen, verkställande direktör Svenska institutet för standarder

Helena Antoni, riksdagsledamot (M)

Jens Henriksson, internationell sekreterare Sveriges konsumenter

Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef SSAB

Helena Lindahl, riksdagsledamot (C)

Anders L Pettersson, VD Civil Rights Defenders

Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S)

Ulrika H. Westergren, docent Umeå Universitet

Petra Örjegren, redovisningskonsult, Företagarnas riksstyrelse

Generaldirektören vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Ulf Hammarström är insynsrådets ordförande.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00