Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny generalkonsul i Hongkong

Publicerad

Regeringen har idag utsett Per Augustsson till ny generalkonsul i Hongkong

Per Augustsson är idag biträdande enhetschef på utrikesdepartementets personalenhet. Han har tidigare bland annat varit biträdande chef vid ambassaden i Peking och biträdande chef vid ambassaden i London. Han har också tjänstgjort som sektionschef i Statsrådsberedningens EU-kansli samt vid ambassaden i Zagreb och vid FN-representationen i New York.

Per Augustsson tillträder sin nya befattning 1 september 2020.