Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar idag om ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh

Publicerad

Idag beslutade regeringen om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh. Verksamheten ska främja utvecklingen av demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, inkluderande ekonomisk utveckling, hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter. Stödet ska också ges till det viktiga arbetet med klimatanpassningar och minskad miljöförstöring.

Den nya strategin omfattar sammantaget 1,75 miljarder kronor för perioden 2021–2025, vilket per år motsvarar nivån i den föregående strategin. Bangladesh har haft en positiv ekonomisk utveckling de senaste åren och många människors ekonomiska och sociala rättigheter har stärkts. Samtidigt lever cirka 15 procent av befolkningen i extrem fattigdom.

Utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter har försämrats de senaste åren. Bangladesh är även ett av de länder i världen som är mest utsatta för såväl klimatförändringar som naturkatastrofer. Dessa frågor står i centrum för det svenska stödet till Bangladesh. Det svenska biståndet ska även särskilt vara till stöd för de närmare en miljon rohingya-flyktingar och dess värdbefolkning som befinner i landet.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00