Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige stödjer FN-deklaration om global tillgång till vaccin mot covid-19

Publicerad

Idag presenteras en politisk deklaration om global tillgång till vaccin mot covid-19 vid FN i New York. Deklarationen har fått stöd från över 170 länder, däribland Sverige. Detta är ett viktigt steg för en jämlik och effektiv hantering av pandemin.

Vaccination mot covid-19 har påbörjats i över 140 länder i världen, men tillgången är fortsatt ojämnlik och stora utmaningar återstår för att säkerställa att alla kan få tillgång till vaccin så snart som möjligt. Det ligger i allas intresse att inte bara världens rika länder kan vaccinera sin befolkning, utan att vaccinet når ut globalt. Det är en fråga om både solidaritet och om att så snabbt som möjligt få ett slut på pandemin och dess alvarliga indirekta effekter. Stoppar vi inte pandemin globalt finns också risken för skadliga och svårkontrollerade mutationer. Sverige har tagit en aktiv roll i arbetet med att säkerställa global tillgång på vaccin, bland annat genom stöd till vaccinsamarbetet Covax.

- Covid-19 är en global hälsokris, men också en humanitär katastrof. Pandemins indirekta effekter på ekonomi, rörlighet och demokrati riskerar att rulla tillbaka år av utveckling globalt. Det ligger i allas intresse att få ett snabbt och globalt stop på covid-19 så snabbt det bara går, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

Sverige är idag ett av länderna bakom en politisk deklaration om vikten av global tillgång till vaccin mot covid-19 som presenterades vid ett informellt möte i FN idag. Initiativet till deklarationen kom ifrån Libanon, och sammantaget stod över 170 länder bakom deklarationen. Tidigare i veckan ställde sig Sverige också bakom en resolution om global tillgång till vaccin mot covid-19 som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

- Deklarationen som presenterades i FN idag understryker att det krävs en kraftfull global insats för att nå ut med vaccinet till alla som behöver det. Det här är otroligt viktigt och Sverige har spelat en aktiv roll i att ta fram deklarationen. Vi har också ställt oss bakom resolutionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter tidigare i veckan, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund