Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ambassadör mot människohandel

Publicerad

Sverige är och ska vara ledande i kampen mot människohandel. Sverige håller hög profil i kampen mot människohandel, både bilateralt och multilateralt. Ambassadören mot människohandel har en central roll i detta arbete och förväntas skapa synergier med andra delar av Regeringskansliets verksamhet. Ett grundläggande syfte med funktionen är att förstärka Sveriges internationella profil som försvarare av de mänskliga rättigheterna, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och stärka bilden av Sverige som pådrivande i arbetet mot människohandel och dess orsaker. Uppdraget innefattar samtliga former av människohandel med fokus på människohandel för sexuell exploatering samt barns särskilt utsatta situation. Befattningen är placerad på Utrikesdepartementets enhet för FN-politik, konflikt och humanitära frågor.

Den 19 april tillträder Anna Ekstedt som ambassadör mot människohandel.

Anna Ekstedt tjänstgör idag på Arbetsmarknadsdepartementets jämställdhetsenhet. Hon har en mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med människohandelsfrågor, och har bl.a.  tjänstgjort på  IOM (International Organization for Migration) i Turkiet, CBSS (Council of the Baltic Sea States), EU-kommissionen i Bryssel, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Justitiedepartementet och UD:s konsulära enhet.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst