Nya lagar och förordningar träder ikraft vid halvårsskiftet

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. I dag publicerar Regeringskansliet skriften Viktigare lagar och förordningar, en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet.

Rättelse

Punkten "Tullverket ges utökade möjligheter att ingripa vid mutbrott" har rättats till "Tullverket ges utökade möjligheter att ingripa vid brott".

Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar och förordningar i kraft:

  • Ett nytt brott, barnfridsbrott, införs som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.
  • Ett tilläggsbidrag till barnfamiljer införs inom bostadsbidraget.
  • Kontroller på explosiva varor stärks.
  • Ideella organisationer får statsbidrag för att främja mötesplatser för unga hbtqi-personer.
  • Tullverket ges utökade möjligheter att ingripa vid brott.
  • Beräkningen av bilförmån justeras.
  • Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister stärks.
  • Förarbevis för vattenskoter införs.
  • Tillsynen över fastighetsmäklarbranschen förstärks.
  • Skatten slopas för fler som producerar egen el.

Skriften Viktigare lagar och förordningar ges ut varje hel- och halvår.

Informationsmaterial: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021

Presskontakt