Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD häver reseavrådan för fler länder

Publicerad

UD har den 8 juli 2021 beslutat om att ändra avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslutet innebär att avrådan från icke nödvändiga resor till Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Jordanien, Kanada, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Qatar och Saudiarabien hävs med omedelbar verkan.

Då Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Jordanien, Kanada, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Qatar och Saudiarabien har lagts till på EU:s lista över undantagna länder från inreseförbudet har UD beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till dessa länder.

Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, från och med idag den 8 juli.

UD arbetar med inriktningen att övergå till en ordning där pandemirelaterade avrådansbeslut endast behålls för särskilt utsatta länder och regioner. En sådan normalisering sker efter sommaren så snart det är möjligt och under förutsättning att den överlag positiva utvecklingen i världen fortsätter.

På många platser finns det fortfarande mycket strikta inresebestämmelser och lokala restriktioner som försvårar för svenska resenärer, men UD gör bedömningen att det inte längre finns skäl att upprätthålla en formell avrådan med anledning av dessa. Motsvarande situation har under en längre tid rått för många länder inom EU.

För resor till länder och områden där det inte finns en avrådan ligger UD:s råd fast: läget är snabbt föränderligt, lokala restriktioner kvarstår och ett stort eget ansvar vilar på den enskilda resenären. Svenska resenärer uppmanas att läsa på inför resan, följa lokala restriktioner och planera för hemresan i god tid.

Gällande beslut i korthet

  • Från och med den 8 juli 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor för Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Jordanien, Kanada, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Qatar och Saudiarabien.
  • UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Albanien, Andorra, Australien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, San Marino, Schweiz, Serbien, Singapore, Sydkorea, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Thailand, Tyskland, Ungern, USA, Vatikanstaten, Österrike samt Hongkong, Macao och Taiwan.
  • För de länder som inte omfattas av punkt 1 eller 2 ovan, är avrådan från icke nödvändiga resor fortfarande gällande till och med den 1 september 2021.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst