Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen beviljar tillstånd för att sända ut forskningssatelliten MATS i rymden

Publicerad

Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, inte minst klimatforskning. Regeringen har nu beslutat att ge bolaget OHB Sweden AB tillstånd att sända ut den svenska satelliten MATS i omloppsbana runt jorden. Uppskjutningen är planerad att ske från Nya Zeeland.

– Forskning och innovation är en central del av lösningen på klimatutmaningen. Satelliten MATS kommer att ge oss ökad kunskap om hur atmosfären fungerar och bidra med viktiga data för klimatforskningen. Det här projektet visar att svensk rymdforskning och rymdverksamhet håller högsta internationella klass, säger utbildningsminister Mats Persson.

MATS (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) är en svensk forskningssatellit med en optisk sensor som ska studera variationer i ljus från moln högt uppe i atmosfären. Data som MATS samlar in kommer att fylla en viktig lucka i förståelsen av hur atmosfären fungerar. Satelliten är byggd av OHB Sweden AB och finansierad av Rymdstyrelsen.

Uppskjutningen är planerad att genomföras i början av november 2022.

Presskontakt

Elin Olofsson
Presskontakt
Telefon (växel) 08-405 10 00