19 miljarder kronor till svenska regionalfondsprogram

Publicerad

EU-kommissionen har godkänt de återstående regionalfondsprogrammen i Sverige. Syftet med programmen är att minska regionala utvecklingsskillnader. Totalt omfattar de svenska programmen drygt 19 miljarder kronor, inklusive nationell medfinansiering.

– Det är glädjande att programmen äntligen är godkända. Vi nu kan fokusera på att genomföra det vi åtagit oss och bidra till tillväxt och utveckling runt om i hela Sverige, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

De regionalfondsprogram som nu godkänts är Skåne-Blekinge, Småland och öarna, Övre Norrland samt det nationella regionalfondsprogrammet. Sedan tidigare är programmen: Västsverige, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm samt Mellersta Norrland, godkända.

Godkännandet innebär att Tillväxtverket nu kan fatta beslut om projekt och därmed kan genomförandet av de totalt nio programmen starta omgående.

Regionalfonden är ett instrument för EU:s sammanhållningspolitik. Dess syfte är att bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling genom att stödja den regionala utvecklingskraften, näringslivets konkurrenskraft och sysselsättning.

Insatserna inom regionalfondsprogrammen ska bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling och ett grönt, hållbart och mer innovativt Europa.

Totalt omfattar programmen drygt 19 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering fördelade enligt följande:

Regionalfonds-programmen EU-medel, mn€, EU-medel, mnkr

Nationell med-finansiering, mnkr

Totalt, mnkr
Övre Norrland 196 1 823 2 734 4 557
Mellersta Norrland 142 1 320 1 990 3 310
Norra Mellansverige 135 1 255 1 255 2 511
Östra Mellansverige 64 595 893 1 488
Stockholm 34 316 474 790
Västsverige 51 478 717 1 196
Småland och öarna 60 558 846 1 404
Skåne-Blekinge 56 520 781 1 303
Nationella programmet 122 1 138 1 706 2 844
Totalt 863 8 021 11 405 19 426

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson