Förhandlingarna på COP27 klara

Publicerad

I morse den 20 november, två dagar efter utsatt tid, avslutades förhandlingarna på klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

- Vi åkte ner med höga ambitioner och förväntningar på att parterna skulle fortsätta i den positiva anda som vi hade förra året i Glasgow. Jag är besviken över att inte fler länder hade samma ambitionsnivå. Tillsammans med mina EU-kollegor har jag genom min förhandlingsroll gjort mitt yttersta för att vi ska nå ett ambitiöst resultat, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Sverige och EU har prioriterat att etablera det s.k. arbetsprogrammet för utsläppsminskningar.

- Vi är nöjda med att vi har fått arbetsprogrammet om utsläppsminskningar på plats. Under vårt kommande arbete som EU-ordförande blir det centralt att säkra en hög ambition i genomförandet av det arbetsprogrammet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

COP27 beslutade också att etablera en ny fond för att i synnerhet stötta särskilt utsatta utvecklingsländer. Beslutet ingår i det som i klimatförhandlingarna kallas skador och förluster i de länder som har drabbats allra hårdast av klimatförändringarna.

- Sverige tycker fortfarande inte att en ny fond är den bästa lösningen för att snabbt möta de utmaningar som de mest sårbara länderna står inför. Men vi har varit konstruktiva och lyssnat in de mest sårbara ländernas önskemål om att en ökad finansiering för skador och förluster ska placeras i en ny fond.

Under veckan har Sverige skickat in sin första nationella klimatanpassningsrapport som beskriver hur vi själva omedelbart behöver anpassa oss efter rådande klimatförändringar.

- Jag har inför det här klimatmötet betonat brådskan i klimatarbetet. Men jag har också arbetat för att lyfta de möjligheter som finns när världens länder kämpar tillsammans för att åstadkomma en förändring. Jag hoppas att COP28 kan bli ett mer framgångsrikt möte där fler parter ser möjligheterna som kommer av en snabb klimatomställning, avslutar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg