Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige bidrar till Natos nationella fond för bekämpning av terrorism

Publicerad

Som ett led i Sveriges ansträngningar att bekämpa terrorism och vår ansökan att bli medlem i Nato, har regeringen beslutat att stödja Natos nationella frivilliga bidragsfond för bekämpning av terrorism (Voluntary National Contribution Fund, VNCF). Sverige kommer att bidra med 10 miljoner kronor. Bidraget syftar till att stödja och förstärka Natos roll i att bidra till det internationella samfundets kamp mot terrorism.

– Sverige tar hotet från våldsbejakande extremism och terrorism på största allvar. Terrorism hotar enskilda stater och internationell fred och säkerhet. Hotet är globalt och därför behövs globala och multilaterala insatser, säger försvarsminister Pål Jonson.

Natos nationella frivilliga bidragsfond (VNCF) för bekämpning av terrorism skapades 2010 inom Nato för att stödja organisationen i arbetet med att motverka hotet av improviserade sprängladdningar. Under 2018 utvidgades fondens arbete för att motverka förmågor som används av terrorister, utöver användandet av improviserade sprängladdningar. Detta i syfte att förstärka Natos roll i att bidra till det internationella samfundets kamp mot terrorism.

Fonden är utformad som en stödmekanism för multinationella gemensamma aktiviteter.

Sverige bidrar och har tidigare bidragit med experter till Natos kompetenscentrum (Centre of Excellence, CoE) för improviserade sprängmedel både i Bryssel och nu baserat i Madrid.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand