Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Demokrati i fokus när kulturministern talade på konferens

Publicerad

Fredag den 2 december talade kulturminister Parisa Liljestrand vid Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) konferens ”Demokrati i vår tid – främja, förankra och försvara”. Anförandet finns att ta del av i sin helhet nedan.

– Demokratin är kanske den mest värdefulla tillgången vi förvaltar gemensamt i vårt samhälle och ansvaret för den delas av oss alla, låt oss inte ta den för given. Genom ett målmedvetet demokratistärkande arbete på nationell, regional och kommunal nivå är jag övertygad om att vi kommer kunna möta de utmaningar demokratin står inför och bygga vår demokrati ännu starkare, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Regeringen och SKR har under 2020–2022 haft en gemensam överenskommelse med målsättning att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Under demokratins jubileumsår 2021 arrangerades digitala regionala konferenser för att uppmärksamma demokratins genombrott och dess utmaningar där ledande förtroendevalda i kommuner och regioner medverkande tillsammans med forskare och företrädare från civilsamhället.

I dag talade kulturminister Parisa Liljestrand vid den avslutande konferensen i Stockholm. Hela talet finns att ta del av här: Kulturminister Parisa Liljestrands tal vid SKR:s demokratikonferens

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00