Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förstärkt bidrag för minoritetsspråken

Publicerad

Regeringen möjliggör nu ytterligare bidrag för att bevara och främja minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen (Isof) får 3,2 miljoner kronor att fördela ut i bidrag till minoritetsorganisationer för att främja revitalisering av minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

– Regeringen kan skapa förutsättningar för främjande och bevarande av minoritetsspråken men vi vet att själva arbetet ofta sker med ideella krafter i de organisationer som på olika sätt företräder språken. Därför är det glädjande att vi har möjlighet att prioritera ytterligare förstärkning av det bidrag som finns för revitaliseringsinsatser, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Isof har under 2022 redan fördelat nästan 10 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer för språkrevitalisering. Regeringen väljer nu att utöka satsningen så att Isof kan fördela ytterligare 3,2 miljoner kronor i bidrag till minoritetsorganisationer för att bevara och främja minoritetsspråken.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00