Klimat- och miljöministern deltar i miljörådsmötet i Bryssel

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar idag den 20 december på miljörådsmötet i Bryssel. EU:s miljöministrar ska bland annat diskutera ett förslag till förordning om restaurering av natur. Arbetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet presenteras också.

Kommissionens förslag till förordning kopplar till EU:s strategier för biologisk mångfald och klimatanpassning. Det innehåller flera bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem.

– Världens länder enades i helgen om ett globalt ramavtal om biologisk mångfald som ska skydda 30 procent av jordens yta. På miljörådsmötet kommer förslaget till en strategi som på motsvarande sätt ska skydda ekosystemen i EU att diskuteras. EU är världens största miljöorganisation, så under ordförandeskapet kommer vi att driva på för ett grönare, säkrare och friare Europa som driver på hela världens arbete för att öka den biologiska mångfalden, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Det tjeckiska ordförandeskapet kommer att informera ministrarna om status för några aktuella lagstiftningsförslag, fluorerade gaser, ozonnedbrytande ämnen, industriutsläpp och avfallstransporter.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kommer att presentera arbetsprogrammet för det förestående svenska ordförandeskapet.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg