Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

– Sverige ska vara en professionell och effektiv ordförande som agerar i EU:s gemensamma intresse, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsråds­beredningen

Om Sverige EU-ordförandeskap 2023

 • Arbetet inför Sveriges ordförandeskap 2023

  • Bild på EU-minister Hans Dahlgren. I bakgrunden syns en EU-flagga.

   – Sverige ska vara en professionell och effektiv ordförande som agerar i EU:s gemensamma intresse, säger EU-minister Hans Dahlgren.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Bild på besökare i Europabyggnaden i Bryssel.

   I Europabyggnaden hålls möten i ministerrådet och Europeiska rådet.

   Foto: Europeiska rådet

  Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd är den institution som företräder medlemsstaternas regeringar. Det är i rådet – eller ministerrådet som det kallas informellt – som EU-ländernas nationella ministrar träffas för att anta lagar och samordna politiken.

Sverige är ordförande i Europeiska unionens råd 1 januari–30 juni 2023.

Aktuellt

 • Hans Dahlgren om Sveriges EU-ordförandeskap

  Nedräkning pågår. Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd. Se EU-minister Hans Dahlgren förklara vad ett ordförandeskap innebär för Sverige.

Innehåll om Sveriges EU-ordförandeskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 13 träffar.