Romina Pourmokhtari leder miljörådet i Luxemburg

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari leder idag det formella mötet med EU:s klimat- och miljöministrar i Luxemburg. Ministrarna ska ta ställning till kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur och diskutera nya normer för utsläpp från tunga fordon och för luftkvalitet.

Miljörådet ska ta ställning till EU-kommissionens förslag som syftar till återställandet av ekosystem, livsmiljöer och arter i EU:s land- och havsområden. Enligt förslaget ska medlemsländerna fastställa restaureringsåtgärder som omfattar minst 20 % av EU:s land- och havsområden senast 2030 och alla ekosystem som är i behov av restaurering senast 2050.

Ministrarna kommer även att diskutera ett lagförslag om normer för koldixidutsläpp för nya tunga fordon som ytterligare ska minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn i linje med EU:s klimatmål. Diskussion om ett förslag till direktiv om luftkvalitet står också på agendan.

Under övriga frågor kommer bland annat kommissionen att informera om några internationella möten under senare tid och Spanien presentera sitt arbetsprogram för det kommande ordförandeskapet. De tar över från Sverige den 1 juli.