Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Första halvåret 2023 var Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebar att Sverige under sex månader planerade och ledde arbetet i ministerrådet samt företrädde rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsråds­beredningen

Om Sveriges ordförandeskap 2023

 • Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Illustration: Regeringskansliet

  Den 1 januari till den 30 juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Sverige ledde arbetet i rådet och var drivande i EU:s lagstiftande och politiska arbete. Som ordförandeland hade Sverige den viktiga uppgiften att agera i alla medlemsstaters intresse och på ett professionellt sätt nå fram till överenskommelser. I regeringens skrivelse till riksdagen redogörs för förberedelsearbetet, genomförandet och de konkreta resultaten av det svenska EU-ordförandeskapet.

 • Historiska framgångar under det svenska EU-ordförandeskapet

  Ett grönare, säkrare och friare EU var målet när Sverige i januari i år tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. När det svenska ordförandeskapet nu avslutas summeras stora framgångar – för Sverige och för EU – genom världens mest ambitiösa klimatpaket Fit for 55, en historisk överenskommelse om en ny migrationspolitik och ett upprätthållet och stärkt stöd till Ukraina.

Om Sveriges EU-ordförandeskap 2023

 • Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad.
 • Sverige var ordförande 1 januari – 30 juni 2023.
 • Som ordförande ledde Sverige cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige.
 • Utöver ministrarna ledde ungefär 200 svenska tjänstepersoner olika arbetsgrupper i rådet.
 • Ordförandeskapet 2023 var Sveriges tredje, Sverige har tidigare varit ordförande 2001 och 2009.

Innehåll om Sveriges EU-ordförandeskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 136 träffar.

Laddar...