Snabbutredning för att analysera svensk klimatpolitik baserat på Fit for 55

Publicerad

Regeringen meddelade idag att professor John Hassler får i uppdrag att analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Utredningen ska redovisas den 16 oktober och kommer att utgöra ett av analysunderlagen inför regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

En av de största framgångarna under det svenska EU-ordförandeskapet är Fit for 55, det klimatpaket som gick i mål för ett par veckor sedan. Klimatpaketet innehåller bindande lagstiftning på klimat-, energi- och transportområdet och handlar om hur EU ska nå minst 55 procent minskade nettoutsläpp till 2030 jämfört med 1990.

– Med EU:s klimatpaket Fit for 55 så läggs grunden för en ny europeisk klimatpolitik – med syftet att sänka EU:s utsläpp med 55 procent till 2030. Ramverket förändrar förutsättningarna för all europeisk klimatpolitik och Sverige måste nu analysera vad Fit for 55 får för konsekvenser för den nationella politiken. Jag är glad att John Hassler kommer bistå regeringen i detta viktiga arbete, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Regeringen vill att John Hassler analyserar vad EU:s nya klimatpaket kan innebära för den svenska klimatpolitken, nu när vi har nya, gemensamma mål och bindande styrmedel på EU-nivå. Det är en helt ny spelplan som ger Sverige stora möjligheter i den strukturomvandling vi har framför oss, där vi kan höja ambitionsnivån. Sveriges klimatpolitik måste tydligt styra mot de åtaganden vi nu får gentemot EU inom alla sektorer och på alla nivåer i vårt samhälle, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att:

  • ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas och som gör det möjligt för Sverige att nå sina åtaganden på EU-nivå till 2030 samt skapa förutsättningar för att nå Sveriges etappmål och långsiktiga klimatmål om noll nettoutsläpp senast 2045.
  • analysera hur politiken för klimatomställningen kan främja en effektiv strukturomvandling som bidrar till att skapa konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.
  • ge förslag om hur Sverige kan bidra till effektiva klimatåtgärder utanför EU.

Helt centrala komponenter för klimatomställningen är tillgången till fossilfri el och effektivare tillståndsprocesser, vilket regeringen redan har satt in en rad åtgärder för att möjliggöra.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Inspel till Hasslers rapport

Har du inspel till regeringen med anledning av utredare John Hasslers rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas med hänsyn till EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55? Skicka gärna e-post till Regeringskansliets e-postbrevlåda.