Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Justitiedepartementet

"Regeringen bekämpar de kriminella gängen med nya EU-lagar"

Publicerad

Justitieminister Gunnar Strömmer, debattartikel, Aftonbladet den 8 juni 2023.

Den grova organiserade brottsligheten är i högsta grad gränsöverskridande – nu levererar det svenska EU-ordförandeskapet nya effektiva verktyg för att möta den verkligheten.

70 procent av de kriminella gängen i EU är verksamma i minst tre länder. 50 procent av gängmedlemmarna är inte EU-medborgare. Och vi ser också hur svenska grovt kriminella tar sin tillflykt till andra länder, och styr sin verksamhet i Sverige därifrån. I det ljuset är det tydligt att det inte räcker att ensidigt fokusera på våra svenska strukturer, om man vill vända utvecklingen.

Därför har regeringen också gjort kampen mot brottsligheten till en huvudprioritering för det svenska EU-ordförandeskapet.

Torsdag och fredag denna vecka träffas EU:s justitie- och inrikesministrar i Luxemburg för det sista formella mötet under det svenska ordförandeskapet. Och jag har med mig flera positiva besked och underlag för skarpa beslut till mina europeiska kollegor.

Under rubriken ”going dark” har vårt ordförandeskap riktat särskilt fokus på problemet med att kriminella använder ny teknik för att begå brott i det fördolda. Vi har i det ljuset lagt full kraft på att driva fram effektivare verktyg på EU-nivå för polis, åklagare och andra myndigheter som bekämpar brott.

Det handlar inte minst om att komma i kapp de kriminellas tekniska försprång, men också om att få starkare muskler på fler områden. För att lyckas få igenom ny politik måste vi som ordförandeland först samla EU:s medlemsländer bakom en gemensam linje.

Sedan i nästa steg förhandla frågorna i botten med kommissionen och parlamentet så att nya EU-lagar kan träda i kraft. Och de svenska ansträngningarna har gett resultat:

  1. Vi har under vintern gått i mål med en ny EU-lag om så kallad e-bevisning, som kommer förenkla för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till digital information som kan användas som bevis.
  2. Vi har så sent som denna vecka fått full uppslutning bakom en ny EU-lag som går ut på att brottsbekämpare ska få bättre tillgång till bankkontoregister för att komma åt kriminellas brottsvinster.

Och på dagens ministerrådsmöte har vi för avsikt att ta ytterligare viktiga steg i samma riktning:

  1. Vi samlar nu EU:s medlemsländer bakom ett nytt lagförslag som ger relevanta myndigheter effektivare verktyg att ta tillbaka kriminellas brottsvinster.
  2. Vi sätter till en så kallad högnivågrupp inom EU där experter under tolv månader ska ta fram fler åtgärder för att värna brottsbekämparnas tillgång till digital information.
  3. Vi får EU:s medlemsländer att ställa sig bakom ett nytt brott som ska värna offren för människohandel i fråga om prostitution, tvångsäktenskap och illegal adoption.

Och utöver detta har vi under vårt halvår bland annat stärkt EU-samarbetet för att stoppa införseln av illegala vapen i EU, och fått fram ett kraftfullare mandat för EU:s gemensamma narkotikabekämpning. 

Den fria rörligheten inom EU har aldrig varit tänkt att skydda den grova organiserade brottsligheten. Vi måste nu trycka tillbaka den med samma kraft som vi hanterar andra hot mot vår inre säkerhet: Statliga aktörer som Ryssland, Kina och Iran. Och våldsbejakande extremister och terrorister.

Regeringen är fast besluten att öka tryggheten och säkerheten för alla människor i Sverige. Här hemma lägger vi nu om politiken för att öka kraften mot de kriminella gängen.

Vi gör det bland annat genom ökade resurser till rättsväsendet, höjda straff, effektivare verktyg för att ta brottsvinster, utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, rivna sekretesshinder, enklare regler för kamerabevakning med mera. 

Och inom EU tar regeringen alltså täten för effektivare verktyg och bättre samarbete för att trycka tillbaka den omfattande brottslighet som rör sig över landsgränserna.

Ytterst handlar detta om att värna det fria och öppna samhället, och de grundläggande värderingar om demokrati och rättsstat som både Sverige som land och EU-samarbetet vilar på.

Ett friare och tryggare Europa är möjligt.

Laddar...