Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Justitieministern står värd för konferens om människohandel

Publicerad

Den 29–30 mars står justitieminister Gunnar Strömmer värd för en konferens om förebyggande modeller för att bekämpa efterfrågan som främjar människohandel för sexuella ändamål. Hennes Majestät Drottning Silvia, Spaniens justitieminister Pilar Llop och jämställdhetsminister Paulina Brandberg, deltar även i konferensen.

Syftet med konferensen är att samla internationella aktörer, regeringsexperter och experter från civilsamhället i och utanför Europa och föra strategiska diskussioner med fokus på följande:

  • Modeller för att bekämpa utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål genom att arbeta mot efterfrågan, för att på bästa sätt använda alla verktyg som står till buds för att motverka exploatering.
  • Hur man kan förebygga och skydda offer för utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • Behovet av att stärka de gemensamma insatserna för att sätta stopp för detta allvarliga brott och det utnyttjande det innebär.

Journalister är välkomna att följa konferensen live via webbplatsen för det svenska ordförandeskapet, se länk här intill.

För intervjuförfrågningar, kontakta respektive pressekreterare.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson

Följ ordförandeskapet

Från 1 januari till 30 juni 2023 hittar du alla nyheter från ordförandeskapet på en separat webbplats.