Potentialen i forskningsdata i fokus vid konferens i Lund

Publicerad

Den 19–20 juni står det svenska ordförandeskapet, tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova, värd för en konferens om forskningsdata och hur forskningsinfrastrukturer bidrar till nya möjligheter och fördelar för samhället.

Forskning är till stor del ett lagarbete där information hanteras och delas digitalt över geografiska gränser och mellan vetenskapliga discipliner. Universitet, forskningsintensiva företag och storskaliga forskningsinfrastrukturer för samman människor från hela världen, bidrar till nya upptäckter och tar sig an samtidens och framtidens samhällsutmaningar. Konferensen kommer att belysa den roll som forskningsinfrastruktur och forskningsdata spelar i den digitala tidsåldern och fokusera på åtgärder som förbättrar tillgången till forskningsinfrastruktur – och tillhörande data och tjänster – för forskare, företag och samhället i stort. I samband med konferensen sker även ett studiebesök på forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source (ESS). 

– Forskningsinfrastruktur av hög kvalitet är grundläggande för forskning och innovation. Den skapar förutsättningar för forskare att lösa svåra frågor som energikrisen, nya hållbara material eller att hitta nya vacciner. Vi har sett att kombinationen av forskningsinfrastrukturer och öppen tillgång till data är ett mycket effektivt sätt att både främja vetenskapen och tackla olika kriser, säger utbildningsminister Mats Persson.

Vid konferensen deltar cirka 200 specialinbjudna gäster på plats i Lund, men den kommer även att webbsändas. Några av talarna är utbildningsminister Mats Persson, energi- och näringsminister Ebba Busch, Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet, och Edith Heard, generaldirektör för European Molecular Biology Laboratory.

Resultatet av arbetet under ordförandeskapets gång –  en deklaration om hur samhället kan öka nyttan av forskningsdata – kommer att presenteras av utbildningsministern i den avslutande delen av konferensen. På scenen deltar också EU-kommissionens biträdande generaldirektör Signe Ratso tillsammans med företrädare för det kommande spanska ordförandeskapet, generalsekreteraren för forskning Raquel Yotti.

Den 20 juni, efter konferensen, talar utbildningsminister Mats Persson vid en särskild ceremoni på ESS för att fira de stora milstolpar som har uppnåtts i byggprojektet. Deltagarna kommer bland annat att få en rundtur genom anläggningens acceleratortunnel och instrumenthall.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund