Nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken inrättas

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsätta en styrgrupp samt tillhandahålla ett kansli för nätverket.

Enligt EU:s regelverk ska ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) finnas på plats senast hösten 2023. Jordbruksverket får nu i uppdrag att ersätta det befintliga landsbygdsnätverket med det nationella nätverket för GJP.

– Landsbygdsnätverket har haft en viktig roll att bidra till att både öka kvalitén i genomförandet av den strategiska planen och att sprida information om de finansieringsmöjligheter som funnits inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag ser framemot att fortsätta det goda arbetet i ny form, säger landsbygdsminister Peter Kullgren

GJP-nätverket ska använda landsbygdsnätverkets erfarenheter och strukturer men kommer att ha större krav på uppföljning av resultat. Jordbruksverket ska årligen redovisa resultatet som uppnåtts samt hur verksamheten bidragit till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och målen för Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

GJP-nätverket kommer vara ett öppet nätverk för nationella organisationer och myndigheter med koppling till målen för politiken. Till nätverkets uppgifter hör bland annat att sprida information om GJP och dess finansieringsmöjligheter. Inom ramen för GJP och Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammets mål kommer nätverket att fungera som en nationell plattform för utveckling av kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling med fokus på jordbruk, livsmedel, miljö och klimat.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson