Uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken Diarienummer: N2022/02333

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsätta en styrgrupp samt tillhandahålla ett kansli för nätverket. Jordbruksverket och Tillväxtverket ska ha varsin plats i styrgruppen. Jämn könsfördelning i styrgruppssammansättningen ska eftersträvas.

Ladda ner: