Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya chefer på Utrikesdepartementet

Publicerad

Utrikesförvaltningen ställer om för att möta de utmaningar som omvärldsförändringarna medför och för att genomföra de prioriteringar som regeringen presenterat i regeringsförklaringen. Målsättningen är att skapa en ändamålsenlig organisation som på bästa sätt utnyttjar tillgängliga resurser.

Departementets enheter kommer huvudsakligen att organiseras i sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefstjänsteman.

Idag torsdag 22 december har beslut fattats om chefer för de nya avdelningarna med tillträde den 1 januari 2023.


Euroatlantiska och säkerhetspolitiska avdelningen

Utrikesråd och avdelningschef, Torbjörn Sohlström

Torbjörn Sohlström är idag chef för Europaenheten och har tidigare varit ambassadör i London, utrikesråd för politiska frågor och enhetschef för UD:s ministerkansli. Han har även tjänstgjort som biträdande chef vid ambassaden i Moskva, samt arbetat i Bryssel, Skopje och Pristina för EU:s Höga Representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Biträdande avdelningschef, Daniel Olsson

Daniel Olsson tjänstgör som ställföreträdande chef för Must sedan 2019. Han har varit placerad vid ambassaden i Berlin och vid OSSE-delegationen i Wien och tjänstgjort vid flera olika enheter på Utrikesdepartementet. 

Globala avdelningen

Utrikesråd och avdelningschef, Dag Juhlin-Dannfelt

Dag Juhlin-Dannfelt är idag chef för enheten för främjande och hållbart företagande. Han har tidigare bland annat varit ambassadör i Kuala Lumpur och i Riyadh, tjänstgjort vid ambassaderna i Teheran, Tel Aviv och Islamabad samt som biträdande chef på UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet.

Avdelningen för handel och främjande

Utrikesråd och avdelningschef, Per-Arne Hjelmborn

Per-Arne Hjelmborn är idag utrikesråd för handelsfrågor på UD och har tidigare varit ambassadör i Brasilia och i Kuala Lumpur samt chef för enheten för främjande och inre marknad. Han har även tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Santiago de Chile, Madrid och Peking.

Avdelningen för internationell utveckling

Utrikesråd och avdelningschef, Helen Eduards

Helen Eduards är idag utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete och har tidigare varit chef för enheten för Europeiska unionen, ambassadör i Wien, chef för enheten för styrning av utvecklingssamarbetet och biträdande chef för Afrikaenheten. Helen Eduards har också tjänstgjort vid FN-representationen i New York och på statsrådsberedningen.

Rättsavdelningen

Rättschef och avdelningschef, Elinor Hammarskjöld

Elinor Hammarskjöld är för närvarande utrikesråd för politiska frågor på UD. Hon har tidigare bland annat varit rättschef, personalchef, ambassadör i Tel Aviv och chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Expeditionschef och avdelningschef, Anna Hammargren

Anna Hammargren är idag Expeditionschef på UD. Hon har tidigare bland annat varit ambassadör och sändebud på UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika, ambassadör i Rabat samt chef för UD:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete, biträdande chef på UD:s planeringsstab och tjänstgjort vid ambassaderna i Paris och Windhoek.