Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt examenstillstånd till Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Stiftelsen Högskolan i Jönköping tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnet matematik.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har ansökt om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnet matematik. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillstyrkt ansökan och regeringen delar UKÄ:s bedömning att högskolan har de förutsättningar som krävs för att utfärda denna examen.

– Högskolan i Jönköping erbjuder redan i dag ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i flera andra ämnen. Lärosätet har visat att det uppfyller de krav som ställs för att få utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnet matematik. Regeringen beslutar därför att ge lärosätet detta tillstånd, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen beslutar om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Presskontakt

Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet