Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera konsekvenserna av läget avseende covid-19 i Kina

Publicerad

Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera och utvärdera hur den epidemiologiska situationen i Kina kan påverka Sverige samt om det kan finnas behov av åtgärder.

– Vi behöver noggrant följa utvecklingen när det gäller konsekvenserna av spridningen av covid-19 i Kina. Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag som ska ge regeringen en fördjupad bild och ett underlag till eventuellt ytterligare beslut, säger socialminister Jakob Forssmed.

I december 2022 lättade den nationella hälsokommissionen i Kina upp covid-19-restriktionerna i landet. Bland annat släpptes restriktioner vid utresor från landet. Detta gör att inresor från Kina till Europa troligen kommer att öka i början av 2023. Då smittspridningen av covid-19 också ökar i Kina just nu finns anledning att analysera hur detta kan komma att påverka smittspridningen i Sverige. Vidare ska möjligheten att övervaka virusvarianter i avloppsvatten vid Arlanda särskilt beaktas enligt EU-kommissionens rekommendation.

Det pågår även en fortsatt tät dialog mellan EU:s medlemsländer. I analysen ska rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC samt EU-kommissionen särskilt beaktas.  

Uppdraget ska redovisas senast den 11 januari.

Presskontakt

Tina Sahlén
Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon 08-405 56 08
e-post till Tina Sahlén