Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera och utvärdera konsekvenserna för Sveriges del med anledning av Kinas epidemiologiska situation avseende covid-19 Diarienummer: S2022/04914

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera och utvärdera konsekvenserna för Sveriges del med anledning av Kinas epidemiologiska situation avseende covid-19.

Ladda ner:

Redovisningen ska innehålla en lägesbild av den epidemiologiska situationen i Kina samt en analys och utvärdering av hur den kan komma att påverka Sverige och om det mot denna bakgrund finns skäl att vidta särskilda åtgärder. 

Folkhälsomyndigheten ska senast den 11 januari 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Laddar...