Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsminister och äldre- och socialförsäkringsminister till rådsmöte i Bryssel

Publicerad

Torsdag den 8 december till fredag 9 december reser sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje till Bryssel för att delta vid Europeiska unionens rådsmöte om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO).

Dagordningen för 8-9 december omfattar många frågor, däribland en europeisk strategi för vård och omsorg och genomförandet av Europas plan mot cancer.

Rådet förväntas besluta en rekommendation om att stärka förebyggandet av cancer genom tidig upptäckt med en ny EU-strategi för cancerscreening. Den huvudsakliga skillnaden mot tidigare rekommendation är att screening föreslås för flera cancerformer. Den nya rekommendationen har också som mål att beakta den nyaste vetenskapliga kunskapen och tekniken och att minimalt invasiva metoder för cancerscreening ska övervägas.

– Regeringen anser att det är viktigt att vi uppdaterar rekommendationerna med tanke på den kunskapsutveckling som skett de senaste åren. Jag är glad att man sätter målen högt samtidigt som jag vill understryka hur viktigt det är med tillgänglig screening och att jämlikhetsperspektivet beaktas, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje kommer bland annat att delta i en riktlinjedebatt som gäller den europeiska strategin för vård och omsorg. Fokus väntas vara hur man ska förbättra tillgänglighet, kvalitet och pris hos vård- och omsorgstjänsterna, särskilt i ljuset av situationen i Europa med hög inflation och höga energipriser.

– Det är positivt att arbetet för ökad tillgänglighet och kvalitet i långvarig vård och omsorg lyfts fram och att dess betydelse för jämställdheten i samhället betonas i rekommendationerna, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Vid mötet kommer också de svenska ministrarna delge övergripande information inför ordförandeskapet våren 2023 samt tacka av de tjeckiska ministerkollegorna.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham