Kommenterad dagordning för rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 8-9 december 2022 Diarienummer: A2022/01466

Publicerad

Ladda ner:

Genvägar

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har.