Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet

Publicerad

För att fler barn ska gå en ljus och trygg framtid till mötes är det viktigt att satsa på föräldraskapsstöd som stärker föräldraförmågan, till exempel kunskaper om barns rättigheter, hälsa och att stärka föräldrarnas relation till varandra.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får nu därför i uppdrag av regeringen att förbereda för ett statsbidrag till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer.

Målet med satsningen är att föräldrar ska få en ökad och jämlik tillgång till stöd samt bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

- Regeringen sätter alltid barnens bästa i första rum. Att stärka föräldrarnas förmåga att stötta barnen gör att fler barn får möjlighet till en ljus och trygg framtid. Det förebyggande arbetet har högsta prioritet för regeringen. Inget barn i Sverige ska fara illa, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska ta fram kriterier för fördelning av statsbidrag till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer för att stärka tillgången till föräldraskapsstöd. Bidragen ska fördelas utifrån två inriktningar:

  • Skapa ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet så att alla föräldrar i behov av stöd kan få detta.
  • Förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Myndigheten ska ta fram en budget och plan för myndighetens hantering av statsbidragen samt en plan för att kunna följa upp statsbidragens resultat. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2023.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofie Wiklund
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00