Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lunds universitet får ingå ett längre hyresavtal för Forum Medicum

Publicerad

Regeringen har beslutat att Lunds universitet får ingå ett hyresavtal med en löptid om 20 år för Forum Medicum. De nybyggda lokalerna beräknas stå klara under 2023.

Lunds universitet har begärt regeringens medgivande till att få ingå ett hyresavtal med en löptid om 20 år för lokaler i byggnaden Forum Medicum. Enligt gällande bestämmelser om statliga myndigheters lokalförsörjning behöver statliga universitet och högskolor regeringens medgivande för att ingå hyresavtal med en längre löptid än tio år.

Syftet med Forum Medicum är att samla hela den medicinska fakultetens undervisning och forskning till befintliga forsknings- och undervisningslokaler vid Biomedicinskt centrum. Att sammanföra disciplinerna innebär enligt Lunds universitet värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård. Lokalerna kommer bland annat att innehålla ett nytt forskningslaboratorium där man kan studera rörelse, gångförmåga och muskelstyrka i olika miljöer.

– Forum Medicum kommer att bli en viktig mötesplats vid Lunds universitet. Moderna studiemiljöer och laboratorier är en viktig faktor för att Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass, säger utbildningsminister Mats Persson.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund