Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall deltar på FN:s barnrättskommitté i Genève

Publicerad

Den 16–17 januari deltar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall på FN:s barnrättskommitté i Genève. Det är första gången som Sveriges delegation leds av en minister.

Tidigare har Sverige representerats av statssekreterare, ett departements högsta politiska tjänsteman.

- Barnens rättigheter har högsta prioritet för den här regeringen och därför är det självklart för mig som den första renodlade socialtjänstministern att åka, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Barnkonventionen fastslår barns rättigheter och statens ansvar och blev svensk lag 2020. Socialtjänstministern ska, för FN:s kommitté för barns rättigheter, redogöra för resultaten av Sveriges arbete med barnkonventionen tillsammans med en delegation.

FN:s barnrättskommitté består av oberoende experter som granskar genomförandet av barnkonventionen i alla länder som ratificerat konventionen. De länder som väljer att ratificera barnkonventionen ska inom två år efter att konventionen träder i kraft – och därefter vart femte år rapportera till barnrättskommittén. Sveriges senaste rapport lämnades in till barnrättskommittén i oktober 2021. Under dialogen kommer kommittén ställa frågor till Sverige utifrån rapporten.

Regeringen prioriterar barnrättsfrågor

Regeringen prioriterar barnrättsfrågor och satsar bland annat på att förebygga att barn och unga tidigt hamnar i brottslighet.

- Vi har barn som är så unga som 10 år som riskerar att dras in i brottslighet. Så kan vi inte ha det, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Det är därför viktigt att bland annat luckra upp sekretessen mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvården och polisen för att barn ska kunna fångas upp i ett tidigare skede.

Regeringen satsar också på det förebyggande arbetet för att motverka att barn far illa. Satsningar på medel till BRIS stödtelefon, utökat föräldraskapsstöd och en ny socialtjänstlag där fokus ligger på det förebyggande arbetet är några exempel.

- Barnens bästa ska alltid sättas i första rum och alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Socialtjänstministern träffar också WHO och UNICEF under sitt besök i Genève.

Camilla Waltersson Grönvall är tillgänglig för intervjuer på plats i Genève.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofie Wiklund
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00