Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har tagit emot förslag om hur samhällsvården för barn och unga kan förbättras

Publicerad

Barn och unga i samhällsvård ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Nu har utredningen ”Barn och unga i samhällets vård” lämnat sina förslag till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen, som tillsattes 2021, haft ett brett uppdrag att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen och LVU. Vården för placerade barn och unga omfattar några av samhällets mest ingripande åtgärder. De barn och unga som placeras är på många sätt utsatta samtidigt som de har samma rättigheter till utveckling, utbildning och hälsa som andra barn och unga.

-  Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. Det ska vara en självklarhet att vården utanför det egna hemmet är trygg, säker och av god kvalitet. Allt annat är faktiskt oacceptabelt. Det är ett mycket omfattande arbete som har utförts av utredningen och jag ser nu fram emot att ta del av förslagen, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

I utredningens uppdrag ingick att i beakta barns och ungas erfarenheter. Det är barnen och de unga själva som är de verkliga experterna på vad det innebär att vara i samhällets vård och vad som krävs för att den ska bli så bra som möjligt.

Utredningens förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00