Pressmeddelande från Finansdepartementet

Daniel Barr ny generaldirektör för Finansinspektionen

Publicerad

Regeringen har idag utsett Daniel Barr till generaldirektör för Finansinspektionen.

– Jag är glad över att Daniel Barr har tackat ja till uppdraget som generaldirektör för Finansinspektionen. Daniel har gedigen erfarenhet av finansiellt arbete inom olika delar av staten, djup kunskap i finansmarknadsfrågor och dessutom erfarenhet av att leda en stor myndighet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Daniel Barr har lång erfarenhet inom statsförvaltningen. Han är sedan 2018 generaldirektör på Pensionsmyndigheten, och har tidigare arbetat bland annat som bankstödschef på Riksgälden och som tillförordnad avdelningschef på finansmarknadsavdelningen på Riksbanken. Han har även haft en ledande roll inom Folksam.

Daniel Barr har medverkat i flera utredningar på finansmarknadsområdet, bland annat som expert i Finanskriskommittén. Han tillträder sin tjänst som generaldirektör på Finansinspektionen den 20 mars.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag. Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson