EU beslutar om förstärkta sanktioner mot Ryssland

Publicerad

Europeiska unionens råd har enats om pristak för rysk export av petroleumprodukter till tredje land. Sanktionerna syftar till att minska Rysslands förmåga att finansiera kriget i Ukraina.

– De nya sanktionerna slår hårt mot Rysslands möjligheter att finansiera sitt hänsynslösa anfallskrig. Genom att försvåra exporten av petroleumprodukter minskar den ryska krigskassan, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Försvaret av Ukraina är vår tids viktigaste uppgift. Som ordförandeland i EU driver Sverige på för en stark och enig EU-linje för att motverka den ryska aggressionen och för att Ukraina ska vinna kriget, fortsätter statsminister Ulf Kristersson.

EU har tidigare beslutat om importförbud till EU av rysk råolja och ryska petroleumprodukter. Dagens beslut gör det möjligt för europeiska operatörer att transportera och bistå med andra tjänster rörande export av petroleumprodukter från Ryssland till tredjeländer, förutsatt att priset tangerar eller ligger under taket.

Importförbudet och pristaket träder i kraft den 5 februari.

Presskontakt

Carl Bergkvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

  • Pristaken är uppdelat i två kategorier: en kategori för petroleumprodukter sålda under priset för råolja med pristak på 45 USD och en för petroleumprodukter sålda över priset för råolja, 100 USD.
  • Petroleumprodukter som omfattas av beslutet är till exempel bensin, diesel, flygbränsle, motorolja och maskinolja.
  • Tjänster som omfattas av beslutet är till exempel tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering och ekonomiskt bistånd.
  • Beslutet införs med en övergångsperiod för att transport av petroleumprodukter med ursprung i Ryssland som köpts och lastats på fartyget innan 5 februari ska kunna fullföljas.