Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förkortad utredningstid för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillföra mer resurser och förkorta utredningstiden för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder. Uppdraget redovisas nu redan den 27 mars 2024.

Det är samhällets uppgift att skydda barn och unga som riskerar att fara illa genom att involveras i brottslighet. En särskild utredare fick därför i uppdrag att analysera och föreslå införandet av en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder. Syftet är att åstadkomma tydligare åtgärder när barn och unga har hamnat i kriminalitet. Förslagen ska också möjliggöra tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet. Principen om barnets bästa är utgångspunkt för utredningens arbete.

- Regeringen är djupt oroad över att unga rekryteras till kriminella nätverk och vi måste sätta in alla åtgärder vi kan för att möta detta. Att skydda barn och trycka tillbaka brottsligheten är några av regeringens högst prioriterade frågor. Därför är det viktigt att förkorta utredningstiden, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 augusti 2024. Regeringen skjuter nu till mer resurser och förkortar utredningstiden. Uppdraget ska i stället redovisas den 27 mars 2024.

Mer om utredningen

Utredaren ska bland annat:

− beskriva och analysera den danska ordningen med ungdomskriminalitetsnämnder, 

− analysera möjligheterna att införa en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige, och

− lämna nödvändiga författningsförslag för att införa en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige anpassad efter svenska förhållanden och regelverk.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Gustav Johansson
Politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-124 09 44
e-post till Gustav Johansson