Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Pål Jonson deltar i Natos försvarsministermöte

Publicerad

Den 14–15 februari deltar försvarsminister Pål Jonson på Natos försvarsministermöte vid Natos högkvarter i Bryssel. Mötet är det andra försvarsministermötet som Sverige och Finland deltar vid i egenskap av inbjudna länder till Nato (s.k invitees). Mötet leds av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Natos försvarsministrar träffas vid Natos högkvarter för andra gången sedan toppmötet i Madrid i juni 2022. Försvarsministermötet utgör en viktig milstolpe inför Natos toppmöte i Vilnius i juli 2023.

Fokus för mötet är fortsatt stöd till Ukraina liksom stärkandet av Natos avskräckning och försvar i ljuset av det försämrade säkerhetsläget i Europa.

Vid försvarsministermötet kommer Sverige för första gången att tilldelas mål för hur Sverige ska utveckla sin militära förmåga, s.k. interimistiska förmågemål. Målen kommer att utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av Sveriges militära försvar och kommer också att utgöra underlag för försvarsberedningens arbete.

I samband med försvarsministermötet kommer Sverige gå med i det tyska initiativet European Sky Shield Initiative (ESSI) om närmare europeiskt samarbete och samordning kring luftvärnsförmåga. Initiativet verkar som ett komplement till Natos integrerade luftvärnsförmåga.

I marginalen till mötet träffar försvarsminister Jonson sina försvarsministerkollegor från Polen och Tyskland för bilaterala samtal.

Tillfälle kommer ges för fotografering och intervjuer båda dagarna. För mer information kontakta pressekreterare Johan Hjelmstrand, se kontakt nedan.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand

Om Natomöten

Inom Nato hålls tre årliga försvarsministermöten (februari, juni, oktober), två årliga utrikesministermöten (april samt november/december), samt ett årligt toppmöte (juni/juli). Det senaste toppmötet ägde rum i Madrid i juli 2022 och nästa toppmöte äger rum i Vilnius sommaren 2023.

Vad innebär det att vara inbjudet land av Nato, s.k. invitee?

• Tisdagen den 5 juli undertecknades Sveriges och Finlands anslutningsprotokoll till Nato i Nordatlantiska rådet (NAC). Sedan dess har Sverige och Finland status som inbjudna länder till Nato (s.k. invitees) fram till dess att anslutningsprotokollen har ratificerats.

• Statusen som invitee innebär att Sverige och Finland deltar i det löpande arbetet i Natos 150 kommittéer (undantaget Nuclear Planning Group där diskussioner och beslutsfattande kopplat till Natos kärnvapendimension avhandlas) och i princip alla delar av Natos arbete. Som invitee har Sverige har dock inte beslutsrätt.

• Statusen innebär också att Sverige och Finland deltar i Natos förmågeplaneringsprocess (NDPP) där länderna på samma sätt som de allierade tilldelas mål för förband och förmågor att utveckla och vidmakthålla så att alliansen har militära resurser för att lösa sina uppgifter.

Hittills har 28 av 30 allierade ratificerat Sveriges och Finlands anslutningsprotokoll. Endast Ungern och Turkiet kvarstår.