Regeringen satsar på att stärka den svenska livsmedelssektorn

Publicerad

Tisdag 7 februari stod landsbygdsminister Peter Kullgren värd för en kick off för Livsmedelsstrategi 2.0. Över hundra företrädare från livsmedelssektorns alla delar – från jord till bord – var inbjudna. Under dagen stod diskussioner kring Sveriges livsmedelsberedskap, främjande av svenskproducerade varor och en ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan i centrum.

Över hundra företrädare från livsmedelskedjans alla delar var inbjudna till dagens kickoff. Syftet med dagen var att lägga grunden för det fortsatta arbetet och i god dialog med berörda branscher. Nästa steg i arbetet med Livsmedelsstrategi 2.0 är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare under första halvåret 2023 för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

– Jag vill att Livsmedelsstrategi 2.0 ska stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ett livskraftigt land med god självförsörjning behöver lantbrukare, en stark livsmedelsindustri och en framåtsyftande dagligvaruhandel. Svensk mat är god, klimatsmart och skapar jobb i hela landet. För att stärka försörjningen av svenskproducerat behövs det åtgärder på en rad olika områden, det handlar om allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till butiksledet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Regeringens ambition är att Livsmedelsstrategi 2.0 ska göra avtryck i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Den ska skapa förutsättningar för aktörer i kedjan att stärka sin konkurrenskraft, bidra till ökad hållbarhet, främjandet av svenskproducerade varor, öka den totala livsmedelsproduktionen och även att minska vår sårbarhet vid eventuell kris.  

– Livsmedelsförsörjning är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som måste fungera vid höjd beredskap och krig. Hela kedjan från jordbruksföretagen till förädlingsföretagen till dagligvaruhandeln är kärnan i vår livsmedelsberedskap. Genom en svensk konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i grunden och med företag som kan fortsätta sin produktion och tillhörande logistik även under svåra samhällsstörningar skapas förutsättningar för en stabil livsmedelsberedskap, fortsätter landsbygdsminister Peter Kullgren.

Den nuvarande livsmedelsstrategin är från 2017. Sedan strategin antogs har livsmedelskedjans olika delar stått inför flera större utmaningar som visat på sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Det handlar bland annat om torka, pandemi, stopp i den globala logistikkedjan och krig i vårt närområde. Det har i sin tur påverkat kostnadsläget, energiförsörjningen och den globala handeln. Regeringen inleder därför nu – med startskott idag – arbetet med en ny uppdaterad livsmedelsstrategi.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson