Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstministern besöker Linköping

Publicerad

Ny version.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besöker under tisdagen Linköping för att inviga utbildningskonferensen om hedersrelaterat våld som Barnafrid vid Linköpings universitet anordnar för Sveriges barnahus. Barnahus uppdrag är att säkerställa att barnets intressen värnas vid utredningar kring vålds- och sexualbrott.

Rättelse

I denna version har ändringar i formuleringar kring Barnafrid vid Linköpings universitet och Sveriges barnahus gjorts.

Därefter besöker Camilla Waltersson Grönvall Linköpings socialtjänst innan dagen avslutas med ett besök på SiS ungdomshem Folås i Vikingstad.

- Det är viktigt för mig att träffa olika kommuner och organisationer runt om i landet för att ta del av erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar i deras arbete med att stödja barn och föräldrar. Alla barn i Sverige har rätt till en trygg och ljus framtid och regeringen sätter alltid barnen i första rummet, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

Ministern besöker regelbundet kommuner i landet för att få kännedom om goda exempel på verksamheter som lyckats med det förebyggande arbetet, men träffar också socialtjänster som brottas med stora utmaningar. Genom besöken kan socialtjänstministern skapa en bild av läget runt om i landet. Det är också ett bra underlag i arbetet med en ny socialtjänstlag.

Presskontakt

Gustav Johansson
Politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-124 09 44
e-post till Gustav Johansson